OTECHOS pitchet for Equinor

Equinor company day - European Innovation Council

www.tu.no

OTECHOS fikk 4 minutter på å selge teknologien sin til Equinor. Foto: Ina Steen Andersen   www.tu.no

OTECHOS fikk 4 minutter på å selge teknologien sin til Equinor. Foto: Ina Steen Andersen

www.tu.no

OTECHOS var nylig som 1 av 23 utvalgte bedrifter, på besøk hos Equinor for å presentere teknologien sin. Selskapene som fikk anledning var valgt ut av Equinor blant 70-80 søknader. Fire av selskapene var norske, resten fordelte seg på elleve ulike nasjonaliteter.

Det var utgangspunktet da European Innovation Councils (EIC) akselerator-program arrangerte bedriftsdag i oljeselskapets kontorer på Fornebu.  

OTECHOS håper det blir vår løsning for varmegjenvinning, som kan brukes for å lage elektrisitet av spillvarme fra turbiner på sokkelen, som vinner frem. 

Tor Arne Hauge presenterer teknologien til OTECHOS, som kan brukes både som pumpe, kompressor, forbrenningsmotor og varmegjenvinner.  Foto: Ina Steen Andersen   www.tu.no

Tor Arne Hauge presenterer teknologien til OTECHOS, som kan brukes både som pumpe, kompressor, forbrenningsmotor og varmegjenvinner.

Foto: Ina Steen Andersen

www.tu.no

På Equinor Company day var det varmegjenvinneren som ble presentert. Det er en dampturbin, som er det som er vanlig å bruke i industrien i dag. OTECHOS mener at deres maskin er 20 prosent mer effektiv enn konkurrentenes, som igjen vil si at de kan hente ut mer elektrisk kraft. 

– Det unike med den er at den har en prosess som gjør den veldig effektiv på bare én omdreining. Den er veldig energikompakt og har høy termisk effektivitet. Prosessen er smørefri og den tåler høye temperaturer og væske, forklarer Hauge.  

Når du gjør en forbrenning, så får du en restvarme, som vanligvis bare går ut i luften. 

– Vi fanger denne restvarmen i en dampkjele. Dampen går inn på varmegjenvinneren, hvor turbinen genererer elektrisk strøm, sier Hauge. 

Teknologidirektør i Equinor, Anders Opedal, følger interessert med når Tor Arne Hauge forklarer hva som er unikt med vår teknologi.  Foto: Ina Steen Andersen  www.tu.no

Teknologidirektør i Equinor, Anders Opedal, følger interessert med når Tor Arne Hauge forklarer hva som er unikt med vår teknologi.

Foto: Ina Steen Andersen
www.tu.no

Hauge mener teknologien er relevant for Equinor, som med en varmegjenvinner kan gjøre noe med store varmeutslipp på norsk sokkel, og dermed også CO2-utslippene.

– De har en rekke turbiner både på landanlegg og ute på sokkelen, og varmeutslippene herfra kan vi gjøre noe med, påpeker Hauge.  

OTECHOS var godt representert hos Equinor med Tor Arne Hauge, Eirik Flatebø, Morten Wiencke og Christoffer Vanay. Foto: Ina Steen Andersen   www.tu.no

OTECHOS var godt representert hos Equinor med Tor Arne Hauge, Eirik Flatebø, Morten Wiencke og Christoffer Vanay. Foto: Ina Steen Andersen

www.tu.no

Janne Grandalen