PIPEOTECH landet tidenes største ordre

Torsdag 19. september kom beskjeden om at PIPEOTECH har landet sin største ordre noensinne. Ordren kom fra et dansk oljeraffineri. Raffineriet brant ned til grunnen for to år siden og skal nå bygges opp igjen, fire ganger større enn tidligere.

PIPEOTECH har jobbet over lengre tid for å lande denne ordren og jubelen stod i taket da den endelig tikket inn.

IMG_1390.jpgOrdren er unik da man i dette prosjektet eliminerer bruken av eksplosjonssoner (ATEX-soner) vha. å velge varig tette løsninger iht. standarden EN-1127-1:2011. Her er altså PIPEOTECHs vedlikeholdsfrie og gasstette metallpakninger, DeltaV-Seal fra PIPEOTECH helt sentralt, forteller Nils Christian Mathisen i PIPEOTECH.

Dette er miljøteknologi på sitt ypperste og er en viktig del av OTECHOS Technology Groups grønne satsing i det kommende tiåret. Og det svarer til FNs Bærekraftsmål nr 12 om «Ansvarlig forbruk og produksjon».

PIPEOTECHs pakninger har innfridd nye og mye strengere miljøkrav og at vi får innpass i denne bransjen med vår høykvalitetsteknologi, er et gjennombrudd.- Det er gøy å kunne muliggjøre dette, jubler Nils Christian.

Nils Christian poengterer samtidig at den svært høye kvaliteten på produktene er grunnen til at PIPEOTECHs løsning ble valgt. Metallpakningene er blant annet gasstette og det er vesentlig for å kunne bli valgt ut i dette viktige prosjektet. For oss som en relativ nykommer på pakningsmarkedet er det utrolig spennende å utkonkurrere de store etablerte milliardselskapene i pakningsbransjen, sier Nils Christian.

Nils Christian Mathisen er fornøyd  Photo: Tvedestrandsposten

Nils Christian Mathisen er fornøyd

Photo: Tvedestrandsposten

DeltaV-Seal er av engineeringselskap, forsikringsselskap og oljeselskap godkjent som en varig tett løsning (durable technically tight), med bakgrunn i dokumentert svært gode testresultater samt annen dokumentasjon. Her bruker man også prinsippet BAT – Best Available Technology, å finne frem til dagens best tilgjengelige teknologi fremfor det konservative prinsippet «Proven Technology», hvilket deler av de mer konservative i ulike bransjer holder seg til.

Å kunne eliminere bruken av eksplosjonssoner kan redusere prosjektkostnader, utstyrskostnader og kompleksitet i prosjektet betraktelig. DeltaV-Seal brukes på de mest krevende og virksomhetskritiske systemer, blant annet i Hot Oil-systemet hvor brannen oppstod for to år siden.

For PIPEOTECH gir denne kontrakten muligheter for videre vekst og videre satsing på innovasjon og utvikling.

Janne Grandalen