Toppmøte om forskning: Hvilke muligheter gir Horisont Europa?

Photo: Trond Retterholt

Photo: Trond Retterholt

Under arrangementet Toppmøte om forskning ble det diskutert hvilke muligheter EU’s forsknings- og innovasjons rammeprogram kan gi norsk næringsliv. I denne sammenheng ble OTECHOS nevnt som et eksempel på bedrifter i Norge som har lykkes stort med å få tilskudd til sine innovasjonsprosjekter fra EU’s Horizon 2020.
For å se hele toppmøtet, klikk her.

Vi i OTECHOS er veldig stolte av dette, og vi jobber hardt for å innfri forventningene til oss.

Photo: Trond Retterholt

Thierry Béchet, EUs ambassadør til Norge og Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef, SINTEF, prater om tanker rundt det nye rammeprogrammet til EU.

Photo: Trond Retterholt


Litt om arrangementet:
Neste rammeprogram for forskning i EU får et vesentlig høyere budsjett. Forslaget lyder på 94 milliarder euro. Pengene skal fordeles på tre pillarer: Åpne vitenskap, globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv, samt åpen innovasjon.

Hvilke muligheter gir dette for norske aktører - og hvordan bør de gripes? 

EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, kommer til oss for å presentere tankene rundt dette rammeprogrammet. Vi får presentert eksempler på gode erfaringer som er gjort under nåværende rammeprogram, Horisont 2020, og det vil bli diskusjon mellom universiteter, forskningsinstitutter, myndigheter og næringsliv om hvilke muligheter dette gir oss. 

Noen nøkkeltall fra Norges deltakelse i Horisont 2020 per mars 2019:
 8,3 mrd. kroner er beløpet norske aktører har mottatt via Horisont 2020.  2,22% er prosentandelen av de konkurranseutsatte midlene i EU som har gått til Norge. 
56 mrd. kroner er samlet verdi av EU-prosjektene Norge har konkurrert seg til. 

Medvirkende

  • Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef, SINTEF

  • Gunnar Bovim, Rektor, NTNU

  • Iselin Nybø, Forsknings- og høyere utdanningsminister, Kunnskapsdepartementet

  • John-Arne Røttingen, Administrerende direktør, Norges Forskningsråd

  • Thierry Béchet, Ambassadør, EU

  • Bjørn Taale Sandberg, Senior Vice President, Head of Telenor Research, Telenor

  • Anders Opedal, Konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring, Equinor

  • Svein Stølen, Rektor, Universitetet i Oslo

  • Elisabeth Maråk Støle, Administrerende direktør, NORCE

  • Håkon Haugli, Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Skrevet av Janne Grandalen

Janne GrandalenComment