PIPEOTECH landet tidenes største ordre

Torsdag 19. september kom beskjeden om at PIPEOTECH har landet sin største ordre noensinne. Ordren kom fra et dansk oljeraffineri. Raffineriet brant ned til grunnen for to år siden og skal nå bygges opp igjen, fire ganger større enn tidligere.

PIPEOTECH har jobbet over lengre tid for å lande denne ordren og jubelen stod i taket da den endelig tikket inn.

IMG_1390.jpgOrdren er unik da man i dette prosjektet eliminerer bruken av eksplosjonssoner (ATEX-soner) vha. å velge varig tette løsninger iht. standarden EN-1127-1:2011. Her er altså PIPEOTECHs vedlikeholdsfrie og gasstette metallpakninger, DeltaV-Seal fra PIPEOTECH helt sentralt, forteller Nils Christian Mathisen i PIPEOTECH.

Dette er miljøteknologi på sitt ypperste og er en viktig del av OTECHOS Technology Groups grønne satsing i det kommende tiåret. Og det svarer til FNs Bærekraftsmål nr 12 om «Ansvarlig forbruk og produksjon».

PIPEOTECHs pakninger har innfridd nye og mye strengere miljøkrav og at vi får innpass i denne bransjen med vår høykvalitetsteknologi, er et gjennombrudd.- Det er gøy å kunne muliggjøre dette, jubler Nils Christian.

Nils Christian poengterer samtidig at den svært høye kvaliteten på produktene er grunnen til at PIPEOTECHs løsning ble valgt. Metallpakningene er blant annet gasstette og det er vesentlig for å kunne bli valgt ut i dette viktige prosjektet. For oss som en relativ nykommer på pakningsmarkedet er det utrolig spennende å utkonkurrere de store etablerte milliardselskapene i pakningsbransjen, sier Nils Christian.

Nils Christian Mathisen er fornøyd Photo: Tvedestrandsposten

Nils Christian Mathisen er fornøyd

Photo: Tvedestrandsposten

DeltaV-Seal er av engineeringselskap, forsikringsselskap og oljeselskap godkjent som en varig tett løsning (durable technically tight), med bakgrunn i dokumentert svært gode testresultater samt annen dokumentasjon. Her bruker man også prinsippet BAT – Best Available Technology, å finne frem til dagens best tilgjengelige teknologi fremfor det konservative prinsippet «Proven Technology», hvilket deler av de mer konservative i ulike bransjer holder seg til.

Å kunne eliminere bruken av eksplosjonssoner kan redusere prosjektkostnader, utstyrskostnader og kompleksitet i prosjektet betraktelig. DeltaV-Seal brukes på de mest krevende og virksomhetskritiske systemer, blant annet i Hot Oil-systemet hvor brannen oppstod for to år siden.

For PIPEOTECH gir denne kontrakten muligheter for videre vekst og videre satsing på innovasjon og utvikling.

Janne Grandalen
TEDx Arendal 2019
TEDxArendal 2017 Photo Mona Hauglid 3.jpg

This year TEDx is back in Arendal and OTECHOS Technology Group will be located in the lounge area for visitors to see, feel and experience some of our unique technology.
Friday 1st of november from 12-12 we will show prototypes, 3D print, actual products and more at the Lounge-experience area in Arendal Kulturhus.

Come visit us and have an uplifting and motivating talk with one of our crew.

www.tedxarendal.com

TEDxArendal 2017 Photo Knut Helge Stenseth 2.jpg
Janne Grandalen
Toppmøte om forskning: Hvilke muligheter gir Horisont Europa?
Photo: Trond Retterholt

Photo: Trond Retterholt

Under arrangementet Toppmøte om forskning ble det diskutert hvilke muligheter EU’s forsknings- og innovasjons rammeprogram kan gi norsk næringsliv. I denne sammenheng ble OTECHOS nevnt som et eksempel på bedrifter i Norge som har lykkes stort med å få tilskudd til sine innovasjonsprosjekter fra EU’s Horizon 2020.
For å se hele toppmøtet, klikk her.

Vi i OTECHOS er veldig stolte av dette, og vi jobber hardt for å innfri forventningene til oss.

Photo: Trond Retterholt

Thierry Béchet, EUs ambassadør til Norge og Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef, SINTEF, prater om tanker rundt det nye rammeprogrammet til EU.

Photo: Trond Retterholt


Litt om arrangementet:
Neste rammeprogram for forskning i EU får et vesentlig høyere budsjett. Forslaget lyder på 94 milliarder euro. Pengene skal fordeles på tre pillarer: Åpne vitenskap, globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv, samt åpen innovasjon.

Hvilke muligheter gir dette for norske aktører - og hvordan bør de gripes? 

EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, kommer til oss for å presentere tankene rundt dette rammeprogrammet. Vi får presentert eksempler på gode erfaringer som er gjort under nåværende rammeprogram, Horisont 2020, og det vil bli diskusjon mellom universiteter, forskningsinstitutter, myndigheter og næringsliv om hvilke muligheter dette gir oss. 

Noen nøkkeltall fra Norges deltakelse i Horisont 2020 per mars 2019:
 8,3 mrd. kroner er beløpet norske aktører har mottatt via Horisont 2020.  2,22% er prosentandelen av de konkurranseutsatte midlene i EU som har gått til Norge. 
56 mrd. kroner er samlet verdi av EU-prosjektene Norge har konkurrert seg til. 

Medvirkende

 • Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef, SINTEF

 • Gunnar Bovim, Rektor, NTNU

 • Iselin Nybø, Forsknings- og høyere utdanningsminister, Kunnskapsdepartementet

 • John-Arne Røttingen, Administrerende direktør, Norges Forskningsråd

 • Thierry Béchet, Ambassadør, EU

 • Bjørn Taale Sandberg, Senior Vice President, Head of Telenor Research, Telenor

 • Anders Opedal, Konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring, Equinor

 • Svein Stølen, Rektor, Universitetet i Oslo

 • Elisabeth Maråk Støle, Administrerende direktør, NORCE

 • Håkon Haugli, Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Skrevet av Janne Grandalen

Janne GrandalenComment
OTECHOS pitchet for Equinor

Equinor company day - European Innovation Council

www.tu.no

OTECHOS fikk 4 minutter på å selge teknologien sin til Equinor. Foto: Ina Steen Andersen  www.tu.no

OTECHOS fikk 4 minutter på å selge teknologien sin til Equinor. Foto: Ina Steen Andersen

www.tu.no

OTECHOS var nylig som 1 av 23 utvalgte bedrifter, på besøk hos Equinor for å presentere teknologien sin. Selskapene som fikk anledning var valgt ut av Equinor blant 70-80 søknader. Fire av selskapene var norske, resten fordelte seg på elleve ulike nasjonaliteter.

Det var utgangspunktet da European Innovation Councils (EIC) akselerator-program arrangerte bedriftsdag i oljeselskapets kontorer på Fornebu.  

OTECHOS håper det blir vår løsning for varmegjenvinning, som kan brukes for å lage elektrisitet av spillvarme fra turbiner på sokkelen, som vinner frem. 

Tor Arne Hauge presenterer teknologien til OTECHOS, som kan brukes både som pumpe, kompressor, forbrenningsmotor og varmegjenvinner. Foto: Ina Steen Andersen  www.tu.no

Tor Arne Hauge presenterer teknologien til OTECHOS, som kan brukes både som pumpe, kompressor, forbrenningsmotor og varmegjenvinner.

Foto: Ina Steen Andersen

www.tu.no

På Equinor Company day var det varmegjenvinneren som ble presentert. Det er en dampturbin, som er det som er vanlig å bruke i industrien i dag. OTECHOS mener at deres maskin er 20 prosent mer effektiv enn konkurrentenes, som igjen vil si at de kan hente ut mer elektrisk kraft. 

– Det unike med den er at den har en prosess som gjør den veldig effektiv på bare én omdreining. Den er veldig energikompakt og har høy termisk effektivitet. Prosessen er smørefri og den tåler høye temperaturer og væske, forklarer Hauge.  

Når du gjør en forbrenning, så får du en restvarme, som vanligvis bare går ut i luften. 

– Vi fanger denne restvarmen i en dampkjele. Dampen går inn på varmegjenvinneren, hvor turbinen genererer elektrisk strøm, sier Hauge. 

Teknologidirektør i Equinor, Anders Opedal, følger interessert med når Tor Arne Hauge forklarer hva som er unikt med vår teknologi. Foto: Ina Steen Andersen www.tu.no

Teknologidirektør i Equinor, Anders Opedal, følger interessert med når Tor Arne Hauge forklarer hva som er unikt med vår teknologi.

Foto: Ina Steen Andersen
www.tu.no

Hauge mener teknologien er relevant for Equinor, som med en varmegjenvinner kan gjøre noe med store varmeutslipp på norsk sokkel, og dermed også CO2-utslippene.

– De har en rekke turbiner både på landanlegg og ute på sokkelen, og varmeutslippene herfra kan vi gjøre noe med, påpeker Hauge.  

OTECHOS var godt representert hos Equinor med Tor Arne Hauge, Eirik Flatebø, Morten Wiencke og Christoffer Vanay. Foto: Ina Steen Andersen  www.tu.no

OTECHOS var godt representert hos Equinor med Tor Arne Hauge, Eirik Flatebø, Morten Wiencke og Christoffer Vanay. Foto: Ina Steen Andersen

www.tu.no

Janne Grandalen
OTECHOS har ansatt fire siden i sommer

I løpet av høsten har OTECHOS-selskapene i Fjærkleivene ansatt fire nye personer. Nylig gikk de til innkjøp av en dreiemaskin til rundt en million kroner.

Utvider stadig: Otechos-leder Toir Arne Hauge og operasjonssjef Frode Larsen med den nye dreiemaskinen som nylig kom på plass i Fjærkleivene. Foto: Olav Loftesnes

Utvider stadig: Otechos-leder Toir Arne Hauge og operasjonssjef Frode Larsen med den nye dreiemaskinen som nylig kom på plass i Fjærkleivene. Foto: Olav Loftesnes

-Det er spennende tider. Nå skjer det mye her, sier en entusiastisk Tor Arne Hauge.

Gründer-eventyret i Fjærkleivene vokser raskere enn han hadde sett for seg.  Det er bare noen dager siden han og kollegaene sendte av gårde en container til Stjørdal inneholdende et selvbygget mobilt fjernvarmeanlegg.

Oppdraget kom seilende inn fra sidelinja, og leveringsfristen var kort, men det passet perfekt til OTECHOS kjernevirksomhet, så de hev seg rundt.

CR-motoren

Nå jobber de med å videreutvikle fjernvarmeanlegget, og integrere det med en av OTECHOS hovedsatsinger, en helt ny type motor, som den lokale oppfinneren Hilberg Karoliussen fant opp for noen år siden, og som OTECHOS har rettighetene til og står for videreutviklingen av.

Den går under betegnelsen CR-motor, og finnes i fire varianter. Prinsippet har vakt internasjonal oppsikt. OTECHOS har blant annet fått 14,2 millioner kroner i EU-støtte til videreutvikling av kompressorvarianten.

Nitrogenproduksjon

Denne uken ble fem kompressormaskiner skrudd ferdig sammen i Sandnes. De skal nå fraktes til Fjærkleivene, for å langtidstestes.

- Vi kjører alle fem maskinene kontinuerlig i fire-fem måneder, sier Hauge.

Maskinene er rettet mot nitrogenproduksjon i oljeindustrien.

Oljeboring

En annen variant av CR-motoren, pumpemaskinen, har vakt interesse blant store oljeselskaper som Equinor, Aker BP og Lundin Petroleum. De ser et potensiale for den i forhold til oljeboring i nordområdene.

Hauge forklarer at oljebrønnene i nord har lavere trykk enn oljebrønnene i Nordsjøen, og at en kompensasjon for dette kan være å senke pumpene ned i brønnen. Det egner CR-pumpene seg til, fordi de er små og lette.

Testanlegg

I løpet av høsten har OTECHOS bygget opp et avansert testanlegg for pumpen.

Pakningene i testanlegget kommer fra pakningsinnovatøren PIPEOTECH, som er et annet selskap i Hauges nettverk, og som også holder til i Fjærkleivene.

- Testingen av pumpene er blitt fremskyndet i forhold til opprinnelige planer. Oljeselskapene har pushet på. Allerede i mars eller april er planen å begynne med testing på råolje, sier Hauge.

De innledende testene foregår i Fjærkleivene, og fortsetter i Porsgrunn når råolje-testingen starter. Strømnettet i Fjærkleivene måtte bygges ut for å skaffe nok strøm til testingen i Fjærkleivene.

- Agder Energi hev seg kjapt rundt, skryter Hauge.

Utvider

All virksomheten har ført til at det i løpet av få måneder har blitt ansatt fire nye medarbeidere.

Selskapet investert nylig også rundt en million kroner i en ny dreiebenk, slik at de selv kan produsere deler de trenger i forbindelse med testing og utvikling.

- Dreiemaskinen er en milepæl i forhold til prototypearbeid, og gir oss større fleksibilitet, sier Tor Arne Hauge, som er veldig fornløyd med at flere større aktører innenfor oljeindustrien nå følger med fra sidelinjen på virksomheten i Fjærkleivene.

Utdrag fra Tvedestrandsposten 17.12.2018

Janne Grandalen
PIPEOTECH har levert DeltaV-Seal pakninger til eksklusive ekspedisjonscruiseskip

PIPEOTECH leverer pakninger til cruiseskip over hele verden.

Foto: Ponant/Philip Pilsson

Foto: Ponant/Philip Pilsson

PIPEOTECH har gjennom avtaler med Vard Fincantieri vært med på å oppgradere og fornye Ponants flåte av eksklusive ekspedisjonscruiseskip.

Tomrefjord Rør AS har blant annet montert steamsystemet som PIPEOTECH har levert DeltaV-Seal pakninger til. Salgssjef hos PIPEOTECH, Erlend Berntsen, skryter av samarbeidet med Vard Fincantieri og sier DeltaV-Seal er den perfekte pakning å bruke på steam systemer. Den holder tett ved temperatur svingninger og vibrasjoner som ofte oppstår i slike systemer. Disse skipene er i drift stort sett hele året og kan ikke ha nedetid.
PIPEOTECH ser frem til et godt og langvarig samarbeid med Vard Fincantieri

 

Le Lapérouse var første skip ut, og begynte sin jomfrutur 19. juni 2018.

Foto: Ponant/Philip Pilsson

Foto: Ponant/Philip Pilsson

Vard vant sin første kontrakt på design og bygging av ekspedisjonsfartøyene i 2016 og sikret kontrakter på en serie med fire fartøy til Ponant. Senere har rederiet bestilt ytterligere to fartøy av samme type, i tillegg til et isbrytende ekspedisjonsfartøy. Vard Søviknes skal levere alle, i perioden 2018-2021.

La Lapérouse representerer et betydelig fremskritt for rederiet og er et resultat av tett samarbeid med Vard. Skipet har fremragende maritime egenskaper, høy teknisk standard og møter alle ønskelige krav til komfort. Alt ligger til rette for at Ponants Explorers serie blir en suksess, sier administrerende direktør i Ponant, Jean-Emmanuel Sauvé, i en pressemelding.

Foto: Ponant/Philip Pilsson

Foto: Ponant/Philip Pilsson

La Lapérouse er første skipet i Explorer-klassen. Skipet har 88 staterooms med balkong, og fire suiter med privat terrasse. Det er lugarer fra 19-45 kvadratmeter om bord. Naturligvis er både teater/kinosal, treningsstudio, spa- og velværesenter på plass. En 200 kvadratmeters salong finne man på tredje dekk. Men det er salongen med navn «Blue Eye» som har fanget størst interesse. Dette er verdens første undervannssalong, 2,5 meter under vannlinjen. Her skal man komme tettere på livet under vann, med store vindusflater og undervannskameraer. Sensorene fanger opp lyder fra hvaler, delfiner og andre dyr, og sender disse inn i salongen. Akustikken kan også oppleves fysisk med «body-listening» -sofaer som vibrerer synkront med lydene.

Vard Søviks sitt først ekspedisjonscruiseskip er avanserte saker, også innen miljøfokus. Bureau Veritas har gitt fartøyet sin høythengende «Clean Ship»-sertifisering. Den elektriske delen av fremdriften sørger for at skipet bruker 30 prosen mindre drivstoff og slipper ut 40 prosent mindre skadelige gasser enn sammenlignbare skip. All septik blir filtrert og behandlet om bord, gråvann blir behandlet, resirkulert og brukt til vask av utvendig dekk, søppel av glass, papir og mat blir holdt til minimum og lagret til det kan leveres på land. Det er også ekstensivt bruk av LED-belysning om bord. Radaren sørger for at skipet kan styre klar isfjell og havbunn, og skal redusere faren for å treffe dyr under vannoverflaten.

Søsterskipet Le Champain ble levert i slutten av september. De andre skipene i serien har fortløpende leveringsdatoer.

Foto: Ponant/Philip Pilsson

Foto: Ponant/Philip Pilsson

- Dette er et stort og omfattende prosjekt, og vi er utrolig stolte over å ha levert vårt aller første ekspedisjonscruisefartøy til riktig tid, og med mange lovord fra kunde. Jeg er mektig imponert over innsatsen, fleksibiliteten og pågangsmotet som alle Vard-ansatte og våre samarbeidspartnere har vist i dette prosjektet, uttaler verfsdirektør Frode Klokk i en pressemelding.


Fra Maritimt Magasin 10/2018

Janne Grandalen
The new CR-technology from OTECHOS – A major technological breakthrough
OTE_cre1-1080x675.jpg

A new «alien» breed of engine technology

The Norwegian innovation company OTECHOS has made a breakthrough with its totally new engine technology, the CRE – Centric Reciprocal Engine. OTECHOS has in 2016 established a very exciting cooperation with global industry majors regarding further development of the CR Engine.

The CR Engine has now an effect of 240 hp, a weight of only 68 kg, it has a very small footprint, the combustion chambers are oil free and the engine has a very low impact on the environment. The engine can be rotated 360 degrees and will run in all angles.

For those of you who are fluent in Norwegian, read more here (subscription only).

Winner of the «Oscar of Innovation & Research»

Otechos has also developed a compressor technology based on the same technology framework as the CR Engine, the CRC – Centric Reciprocal Compressor.

The CR Compressor does not need any oil in the compression chambers and will consequently produce oil free pressurised air or gas. The compression rate is significantly higher than excisiting compressors on the market today. It hs a very low footprint and very low weight.

The CR Compressor was in January 2016 elected the «Oscar for Innovation & Research», the EU framework for research and innovation, Horizon 2020, an 80 billion Euro EU innovation & research programme.

AAEAAQAAAAAAAAXwAAAAJDU0Njg2MjRjLTMyOWYtNGUxNS1iYzFkLTAzY2Q0NzRlOTZiNg.jpg

DeltaV-Seal – the world’s first type approved gasket

AAEAAQAAAAAAAAW0AAAAJDk0NDAwOTM3LTNjZGEtNDhmMy1hY2NjLTMyMjNjN2RjMmNlYw.jpg

In addition, OTECHOS has developed the revolutionary sealing technology called «DeltaV-Seal», a metal to metal-gasket, which today is marketed internationally through PIPEOTECH in Norway.

DeltaV-Seal is the world’s first type approved gasket, certified by DnV GL in October 2015. The DeltaV-Seal is today marketed in Norway, USA, UK, India and Russia.

High quality sealing for extreme conditions

AAEAAQAAAAAAAASfAAAAJGJmMWE5OTlkLTI2MDItNGI0MC1hMWIxLTcyNTEzZmUyNzQ2YQ.jpg

The DeltaV-Seal represents quality to the extreme, enduring the most extreme high and low temperatures, extreme vibrations and the most corrosive environments. Above, the DeltaV-Seal is tested to – 138 degrees C which is an easy match for the new gasket.

Contact us for more information.

Erik Garaventa
Introducing DeltaV-Seal, the World’s First DnV GL Type Approved Sealing
A gasket  is a simple piece of a mechanical seal between two or more mating surfaces, typically between flanges or valves in a piping system, generally preventing leakage.

A gasket is a simple piece of a mechanical seal between two or more mating surfaces, typically between flanges or valves in a piping system, generally preventing leakage.

The Challenge

A gasket is something most of us never know, see or think about, but if this little piece breaks and the fluids or gases inside the pipe escapes, the consequences for the surroundings, the environment and people involved can be significant.

Introducing-deltaV-seal-2.jpg

Sealing leakage between flanges is a well-known problem in all industries using pipes, flanges and valves, such as refineries, power plants, heat regeneration systems, ships and other applications. Studies show that sealings between flanges frequently appear to be the weakest part of a piping connection. Leakages may often cause loss of production and productivity, and as a result, significantly higher costs.

The Beginning

Having developed the unique Quickflange-system back in 2003, the inventors saw numerous times that something as simple as a gasket time after time represented the weakest link of a piping system. As a consequence, they invented in 2013 the DeltaV-Seal, today the world’s first DnV GL type approved gasket.

The Technology

DeltaV-Seal from Pipeotech provides a revolutionary, new sealing technology for pipe connections used in a variety of industries worldwide.

Delta V-Seal features:

 • An all metal, one piece gasket. In equal material or a galvanic compatible material to the flange itself. Galvanic corrosion eliminated.
 • One universal gasket, applicable for a full variety of liquids and gases
 • ASME & DIN/EN standards
 • Easy and cost effective storage and logistics
 • Leak proof – metal to metal multiple sealing. One primary, two secondary.
 • Seals damages to the pipe flanges (tested up to 0,3 mm)
 • Solid, metal to metal sealing. Less torque and no retightening of the bolts necessary
 • Fire safe, withstands as much heat as the flange connection itself. Blow out resistant
 • DNV GL type approved (click here to see certificate)
 • Leakage & burst / vibration & pressure tests approved by DNV GL in 2015
 • High mechanical stress and vibration resistant
 • No fragmentation, easy flange face cleaning
 • Long lifetime – low lifecycle cost
Above: Delta V-Seal besides a two year old worn gasket, destroyed by hot steam

Above: Delta V-Seal besides a two year old worn gasket, destroyed by hot steam

The Company

Pipeotech is a subsidiary of Otechos Technology Group, located in Tvedestrand on the south coast of Norway.Pipeotech is dedicated to marketing its unique sealing techology world-wide and is now expanding its operations to USA and UK.

OTECHOS Technology Group is a mechanical technology development company, developing various highly advanced technologies such as a totally new engine, a new compressor technology and a new heat regeneration pump system,  all to be launched in the near future.

OTECHOS is an offspring of the successful entrepreneurs who realized Quickflange, a company established in 2004, who in 2010 won the Norwegian NHO innovation prize for their revolutionary cold weld technology designed for pipe flanges.

Learn more: The world’s first DnV GL type approved sealing

Written by Nils Christian Mathisen, PipeOtech AS

Erik Garaventa